Preise

Počet ubytovaných Cena za noc    Cena za noc (10-30 nocí) v Eur Cena za noc (31 a viac nocí) v Eur
    cena dohodou  cena dohodou
1 osoba 21€      
2 osoby 40€      
3 osoby 57€      
4 osoby 72€