Preise

Počet ubytovaných Cena za noc    Cena za noc (10-30 nocí) v Eur Cena za noc (31 a viac nocí) v Eur
    cena dohodou  cena dohodou
1 osoba 25€      
2 osoby 48€      
3 osoby 66€      
4 osoby 88€