Dni duchovnej obnovy

Pútnický dom v Mariánke je ideálnym miestom pre kňazov, rehoľníkov i laikov. Významným faktom je aj to, že náš kostol - Bazilika Minor, je najstarším cieľom pútnikov na Slovensku. Svedčí o tom jeho 700-ročná história. Hostia majú k dispozícii kaplnku na individuálne modlitby a stíšenie sa. Podľa požiadaviek hostí organizujeme pre nich aj rôzne podujatia.