Turistika

Pútnický dom poskytuje ubytovanie aj pre turistov, ktorí chcú obdivovať krásnu horskú prírodu, alebo sa oboznámiť s blízkym okolím a jeho históriou.

V okolí Mariánky sa nachádzajú rôzne zaujímavé turistické trasy s rôznymi stupňami náročnosti.
Zaujímavou možnosťou je využitie cyklotrás popri rieke Morave a Dunaji. Pre milovníkov histórie zas môžu byť atraktívne zachovalé zrúcaniny stredovekých hradov charakterisické pre túto časť Európy. 

Našu svätyňa môže byť zaujímavou zastávkou pre pútnikov smerujúcich s Poľska do Medžugorja - Marianka sa nachádza asi v polovici ich putovania a zároveň je to jedno z najstarších pútnických miest v tejto časti kontinentu.